č. 22 / BRONZOVÝ RELIÉF / VYTVOŘENO PRO CÍRKEV ČESKOSLOVENSKOU HUSITSKOU V RAKOVNÍKU / NEPRODEJNÉ