SOUBOR 160mm

V současné době dokončuji soubor volných digitálních grafických listů. Celkový formát jednotlivých tisků je 320/320mm na kterém je umístěna grafika s rozměrem 160/160mm. To je také myšlenka celého souboru, který nese název “ 160mm “